Jak to vidím já

Skončil V.ročník nejprestižnější republikové soutěže mladých kuchařských a cukrářských nadějí Gastro junior 99. Jako předseda hodnotitelské komise oboru kuchař cítím potřebu zamyslet se nad jeho průběhem a třeba i odpovědět na nesčetné otázky účastníků regionálních i finálového kola.

V.ročník bych nazval ročníkem "pochopení kreativní zážitkové gastronomie". Skutečně v kategorii kuchařských soutěží došlo k výraznému zlepšení. Díky regionálním kolům se v Brně objevila republiková špička kuchařského dorostu a ta přivezla do finále GJ pokrmy v duchu nových trendů. Jako klad hodnotím to, že se podařilo soutěžícím vyřešit koncepční uspořádání na talíři. Pokrmy byly vesměs surovinově i barevně propracované. Podařilo se připravit pokrm vyvážený z hlediska hlavní suroviny a přílohy, většinou racionálně orientovaný.

Co se zatím nedaří? Základní problém zůstává v chuťovém vyladění pokrmů. Nedostatky chuti bych shrnul do těchto bodů:

Po technické stránce byli soutěžící kuchaři již velmi dobře připraveni. Neobjevují se již hrubé chyby. Projevil se zde velký zájem odborných škol a jejich snaha o odbornou prezentaci. Jsem upřímně rád, že se konečně jedná o práci kuchaře v kuchařském studiu, což ještě před dvěma lety nikdo nechápal. Přesto i zde se objevovaly nedostatky:

Největším problémem při práci zůstává viditelný stres. Z něho vyplývá nesoustředění na práci, častá poranění, mnohdy nekoordinované pohyby a hygienické nedostatky. Doporučoval bych soutěžícím provádět tréninky před hosty. Vždyť kuch